CO JSOU COOKIES?

Cookies lze charakterizovat jako textové soubory, které jsou ukládány do IT zařízení návštěvníka tehdy, když navštívíte určitou webovou stránku, která soubory cookies využívá. Soubory cookies pomáhají webové stránce zapamatovat si jednotlivé úkony, které návštěvník na webové stránce provedl (např. vyhledávaná hesla v prohlížeči, prokliky na jinou webovou stránku atd.) a umožňuje tak provozovateli webové stránky sbírat informace o návštěvníkovi prostřednictvím vaší IP adresy.

 

IP adresa návštěvníka a některé aktivity s ní spojené jsou ve smyslu vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) tzv. osobními údaji. Zpracovávat osobních údaje prostřednictvím souborů cookies může provozovatel webu pouze s informovaným souhlasem osoby, jejíž osobní údaje mají být takto zpracovány. Takto poskytnutý souhlas může být kdykoli odvolán. Osobní údaje ve smyslu GDPR však pomáhají zpracovat jen některé druhy souborů cookies.

 

JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?

Nezbytné cookies

Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Název souboru cookie

Poskytovatel

Expirace

Popis

PHPSESSID

www.babkabylinarka.cz

1 rok 1 měsíc

Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami.

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32}

www.babkabylinarka.cz

20 dní

Výkonnostní cookies – Pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.

Název souboru cookie

Poskytovatel

Expirace

Popis

_ga

.babkabylinarka.cz

1 rok 1 měsíc

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. 

_ga_QTN75QCYC2

.babkabylinarka.cz

1 rok 1 měsíc

Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.

Marketingové cookies – Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat.

Název souboru cookie

Poskytovatel

Expirace

Popis

_fbp

.babkabylinarka.cz

3 měsíce

Používá ho Meta k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran 

test_cookie

.doubleclick.net

15 minut

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webových stránek podporuje soubory cookie. 

sid

.seznam.cz

1 měsíc

Toto je velmi běžný název souboru cookie, ale pokud je nalezen jako soubor cookie relace, pravděpodobně bude použit pro správu stavu relace.

_gcl_au

.babkabylinarka.cz

3 měsíce

Používá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby

IDE

.doubleclick.net

1 rok

Tento soubor cookie je nastaven společností Doubleclick a poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

 

DRUHY PROVOZOVATELEM POUŽÍVANÝCH COOKIES A DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem tohoto webu je společnost Danuše Čejchanová, IČO: 45988951, DIČ: CZ5451180922, se sídlem: Průmyslová 266, 503 02 Předměřice nad Labem, email: info@babkabylinarka.cz (dále jen „Provozovatel“).

 

Provozovatel využívá veškeré výše uvedené druhy cookies, přičemž tzv. marketingové a výkonností cookies jsou využívány výlučně s předcházejícím souhlasem návštěvníků webu, kteří jakožto subjekty údajů udělili s využíváním cookies tzv. informovaný souhlas ve smyslu GDPR.
 

Veškeré osobní údaje zpracované na základě činnosti souborů cookies jsou uchovány na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 90 dnů počítaných ode dne jejich zpracování.

 

V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

 

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA WEBU

Návštěvník webové stránky má právo souhlas s využíváním cookies ve vztahu k jeho osobě neudělit. V případně neudělení souhlasu však nebude mít možnost využívat všech dostupných funkcí navštívené webové stránky.

 

V případě udělení souhlasu má návštěvník webové stránky jakožto subjekt údajů ve smyslu GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník webové stránky kdykoli odvolat vypnutím funkcí cookies v sekci „Zobrazit detaily“.

 

Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované provozovateli webu a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).Produkt přidán do seznamu přání